Alüminyum Ekstrüzyon

Bileti ana basıncı uygulayacak bir zımba (damga) yardımıyla manşon içine yerleştirmeden önce ekstrüzyona hazırlamamız gerekiyor. Bunu kütüğü tavlayarak yapıyoruz. Bu adım, sıcaklığın etkisiyle kütüğün yumuşaması nedeniyle gerekli olan ekstrüzyon basıncını azaltır ve daha sonraki aşamalarda oluşturulacak profili iyileştirmek için ilk adım olan çözelti ısıl işleminin işlevini yerine getirir. Mekanik özellikler. Termal stabiliteyi sağlamak için pres kovanı ve kalıpta yüksek sıcaklıklara getirilir. Bahsedilen sıcaklıklar kullanacağımız kütüğün alaşımına ve ekstrüzyon şartlarına göre değişiklik göstermektedir.

 

 

Stoktan alınan kütük işlemin başlangıcıdır. Çıkan ürünün kalitesi, kütüğün kalitesini yansıtır. Bu durum, pota metalurjisinde kütüğün henüz sıvı metal iken alaşımlanmasının, döküm parametrelerinin optimizasyonunun ve döküm sonrası homojenizasyon ısıl işleminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

1 1